Vrenderupvej 40B, 6818 Årre, hellerideklub@gmail.com

Velkommen til Helle Rideklub, HERI

Priser


(Gældende fra 1/1 2023)

Kontingent

Alle ryttere, der benytter sig af ridehallen eller ridebaner skal være aktive medlemmer af Helle Rideklub. Hvis du blot ønsker at være medlem uden at benytte vores faciliteter, så du blandt andet kan ride i vores navn til diverse ridestævner, kan du nøjes med et stævnemedlemsskab. For at blive medlem skal du blot sende en mail med dit fulde navn, adresse, telefonnummer, postnummer & fødselsdato til hellerideklub@gmail.com.

Aktiv senior pr. år o/18 år

Kr. 420,00

Aktiv junior pr. år u/18 år

Kr. 340,00

Passiv medlem

Kr. 200,00

Stævnemedlemsskab

Kr. 150 for junior     Kr. 200 for senior

 

Facilitet

Facilitetskort skal købes af alle udefra kommende medlemmer som rider på egen hest/pony i ridehal eller på bane - og som ikke deltager i almindelig undervisning. Facilitetskortet følger hesten, så et andet medlem af klubben må gerne ride hesten. Ved brug af engangsfacilitet skal der skrives til hellerideklub@gmail.com inden man gør brug af det. Ved brug af engangsfacilitet skal der afregnes inden afrejse fra klubben laves en kontooverførsel til 5951 0004002753 eller mobile-pay 1565JZ.

Hest/pony pr. mdr.

Kr. 200,00                                         

Engangsfacilitet for medlemmer

Kr. 100,00

Engangsfacilitet for ikke-medlemmer 

Kr. 150,00

 

Undervisning 1 lektion/uge pr. måned

Såfremt du ikke er medlem, skal der ved opstart betales kontingent, eftersom man ved undervisning skal være aktivt medlem. Der er ingen undervisning i juli måned samt juleferien - se ferieplanen under fanebladet undervisning. Priserne er fast per måned og afregnes ikke per time.

Senior o/18

Kr. 330,00

(Kr. 280,00 med gyldigt facilitetskort)

Junior u/18

Kr. 290,00

(Kr. 260,00 med gyldigt facilitetskort)

Halvpart elevhest mdr.

(inkl. 1 lektion undervisning pr. uge)

Kr. 500,00

 

 

Betaling

Betaling forekommer per mail for 2 måneders undervisning ad gangen. Vær opmærksom på, at der ved framelding ikke tilbagebetales for undervisning, der er betalt - uanset årsag!

Sker betaling ikke rettidigt kan eleven udelukkes fra næste måneds undervisning og der pålægges et gebyr på kr. 100,00 for fremsendelse af rykkerskrivelse.


Framelding af undervisning

Ønsker du at framelde dig holdundervisning skal vi kontaktes på hellerideklub@gmail.com, eftersom frameldingen skal ske skriftligt, hvor

opsigelsesfristen er løbende måned + 2. mdr. Der tilbagebetales således ikke for undervisning, der er betalt.

Opsigelsesfristen på facilitetskort er derimod løbende måned + 1 måned.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk