Vrenderupvej 40B, 6818 Årre, hellerideklub@gmail.com

Velkommen til Helle Rideklub, HERI

Priser


(Gældende fra 1/2 2015)

Kontingent

Alle ryttere, der benytter sig af vor ridehal eller vore baner skal være aktive medlemmer af Helle Rideklub. Hvis du blot ønsker at være medlem, så du blandt andet kan ride i vores navn til diverse ridestævner, så kan indmeldelsesblanketten printes ud her. Derefter blot skal udfyldes og afleveres i postkassen ude ved vejen. Du kan også maile indmeldelsesblanketten til hellerideklub@gmail.com.

Aktiv senior pr. år o/18 år

Kr. 420,00

Aktiv junior pr. år u/18 år

Kr. 340,00

Passiv medlem

Kr. 200,00

Familiekontingent (max. 4 per husstand)

kr. 1400,00

 

Facilitet

Facilitetskort skal købes af alle udefra kommende medlemmer som rider på egen hest/pony i ridehal eller på bane - og som ikke deltager i almindelig undervisning. Facilitetskortet følger hesten, så et andet medlem af klubben må gerne ride hesten.

Hest/pony pr. mdr.

Kr. 170,00

 

Undervisning 1 lektion/uge pr. måned

Såfremt du ikke er medlem, skal der ved opstart betales kontingent, eftersom man ved undervisning skal være aktivt medlem. Der er ingen undervisning i juli måned samt juleferien - se ferieplanen under fanebladet undervisning. Priserne er fast per måned og afregnes ikke per time.

Senior o/18

Kr. 300,00

(Kr. 250,00 med gyldigt facilitetskort)

Junior u/18

Kr. 260,00

(Kr. 230,00 med gyldigt facilitetskort)

Halvpart hest mdr.

(inkl. 1 lektion undervisning pr. uge)

Kr. 500,00

Halvpart pony mdr.

(inkl. 1 lektion undervisning pr. uge)

Kr. 400,00

 

 

Betaling

Betaling forekommer per mail for 2 måneders undervisning ad gangen. Vær opmærksom på, at der ved framelding ikke tilbagebetales for undervisning, der er betalt - uanset årsag!

Sker betaling ikke rettidigt kan eleven udelukkes fra næste måneds undervisning og der pålægges et gebyr på kr. 100,00 for fremsendelse af rykkerskrivelse.


Framelding af undervisning

Ønsker du at framelde dig holdundervisning skal vi kontaktes på hellerideklub@gmail.com, eftersom frameldingen skal ske skriftligt, hvor

opsigelsesfristen er løbende måned + 2. måned. Der tilbagebetales således ikke for undervisning, der er betalt.

Opsigelsesfristen på facilitetskort er derimod løbende måned + 1 måned.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk