Vrenderupvej 40B, 6818 Årre, hellerideklub@gmail.com

Velkommen til Helle Rideklub, HERI

Priser


(Gældende fra 1/1 2023)

Kontingent

Alle ryttere, der benytter sig af vor ridehal eller vore baner skal være aktive medlemmer af Helle Rideklub. Hvis du blot ønsker at være medlem uden at benytte vores faciliteter, så du blandt andet kan ride i vores navn til diverse ridestævner, kan du nøjes med et stævnemedlemsskab. For at blive medlem skal du blot sende en mail med dit fulde navn, adresse, telefonnummer, postnummer & fødselsdato til hellerideklub@gmail.com.

Aktiv senior pr. år o/18 år

Kr. 420,00

Aktiv junior pr. år u/18 år

Kr. 340,00

Passiv medlem

Kr. 200,00

Stævnemedlemsskab

kr. 150 for junior     Kr. 200 for senior

 

Facilitet

Facilitetskort skal købes af alle udefra kommende medlemmer som rider på egen hest/pony i ridehal eller på bane - og som ikke deltager i almindelig undervisning. Facilitetskortet følger hesten, så et andet medlem af klubben må gerne ride hesten. Ved brug af engangsfacilitet skal der skrives til hellerideklub@gmail.com inden man gør brug af det. Ved brug af engangsfacilitet skal der afregnes inden afrejse fra klubben laves en kontooverførsel til 5951 0004002753 eller mobile-pay 1565JZ.

Hest/pony pr. mdr.

Kr. 200,00

Engangsfacilitet for medlemmer

Kr. 100,00

Engangsfacilitet for ikke-medlemmer

Kr. 150,00

 

Opstaldning

En stor boks m/foder er inkl. maks. 1 kg Rocky samt 2 kg havre pr. dag, mens en lille boks m/foder er inkl. maks. 0,5 kg Rocky samt 1 kg havre. Fælles for alle boksordninger er halm samt facilitetskort desuden inkluderet. Ormekur skal gives af ejer hvert halve år, men gødningsprøverne for alle hestene skal foretages på samme tid. Såfremt man vælger at være en del af rideskolens ordning vedrørende gødningsprøver og ormekur vil dette opkræves per mail. Foder ud over maks. mængde afregnes til dagspris. Man skal på skift deltage i udmugning med maskine, strøning samt ud/indlukning og fodring i weekender og helligdage medmindre man har valgt fuldpas. Ved enefold opkræves der yderligere kr. 375,00 pr. måned. Ejeren er ansvarlig for, at der på enefolden er vand tilgængeligt til hesten. Alle heste kommer på fold hver dag - afhængig af vejrforholdene. Fuldpasning skal minimum vælges i tre måneder ad gangen. I juli måned er det selvpasordning vedr. enefoldene, og i denne måned vil der derfor blive fratrukket kr. 300 ved de 4 øverste boksordninger (dvs. dette ikke gælder døgnfold), eftersom man selv er ansvarlig for at passe sin hest. På enefoldene kan man ligeledes vælge at have sin hest på døgnfold i længere tid end fællesfoldene, da man selv er ansvarlig for, at der er tiltrækkelig foder på folden. Der vil ikke blive fratrukket kr. 300 i juli måned fra prisen på sommergræs for hestene på fællesfoldene, idet der ikke er kalkuleret med, at klubben skal afholde udgifter til staldvagter i denne ordning. Opsigelsesfristen på alle tilvalg er tilsvarende opsigelse for boks. Ved salgsboks vil der pr. uge blive fratrukket kr. 75 i juli måned. Der opkræves 1 måneds boksleje i depositum ved første opkrævning. Alle nye heste på HERI skal desuden have taget en gødningsprøve og testes for orm, inden de får lov til at komme ud på vores folde. Har man lige fået lavet en gødningsprøve og givet ormekur, skal bevis for dette fremvises, før hesten kan komme ud på vores folde.

Stor boks pr. mdr.

Kr. 1.600,00

Stor boks u/ foder pr. mdr.

Kr. 1.375,00

Lille boks pr. mdr.

Kr. 1.250,00

Lille boks u/ foder pr. mdr.

Kr. 1.175,00

Hø pr. mdr

Maks. 3,5kg:          kr. 150 pr. mdr.

Ml. 3,5 - 7 kg:        kr. 300 pr. mdr.

Ml. 7 - 10,5 kg:      kr. 450 pr. mdr.

Ml. 10,5 - 14 kg:    kr. 600 pr. mdr.

Salgsboks (Maks. salgsboks i 2 mdr.)

Kr. 600,00

(opkræves ugesvis,

hø koster kr. 150,00 pr. uge)

Døgnfold pr. mdr. i juli og evt. juni & august

Kr. 750,00

Enefoldstillæg pr. mdr.

Kr. 375,00

Fuldpastillæg pr. mdr.

Kr. 650,00

 

Betaling

Betaling sker 1 måned forud per mail.

Sker betaling ikke rettidigt pålægges et rykkergebyr på kr. 100,00 for fremsendelse af ny opkrævning.


Opsigelse af boks

Ønsker du at opsige din opstaldningskontrakt skal dette ske skriftligt til hellerideklub@gmail.com. Opsigelsesfristen er løbende måned + 1 måned, og vi gør ydermere opmærksom på, at man ikke får tilbagebetalt foder, halm, hø m.m., såfremt man flytter inden den endelige frist for fraflytning.

Opsigelsesfristen på facilitetskort er ligeledes løbende måned + 1 måned.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk