Vrenderupvej 40B, 6818 Årre, hellerideklub@gmail.com

Velkommen til Helle Rideklub, HERI

Priser


(Gældende fra 1/2 2015)

Kontingent

Alle ryttere, der benytter sig af vor ridehal eller vore baner skal være aktive medlemmer af Helle Rideklub. Hvis du blot ønsker at være medlem, så du blandt andet kan ride i vores navn til diverse ridestævner, så kan indmeldelsesblanketten printes ud her. Derefter blot skal udfyldes og afleveres i postkassen ude ved vejen. Du kan også muligt at maile indmeldelsesblanketten til hellerideklub@gmail.com.

Aktiv senior pr. år o/18 år

Kr. 420,00

Aktiv junior pr. år u/18 år

Kr. 340,00

Passiv medlem

Kr. 200,00

Familiekontingent (max. 4 per husstand)

kr. 1400,00

 

Facilitet

Facilitetskort skal købes af alle udefra kommende medlemmer som rider på egen hest/pony i ridehal eller på bane - og som ikke deltager i almindelig undervisning. Facilitetskortet følger hesten, så et andet medlem af klubben må gerne ride hesten.

Hest/pony pr. mdr.

Kr. 170,00

 

Opstaldning

En stor boks m/foder er inkl. maks. 1 kg Rocky samt 2 kg havre pr. dag, mens en lille boks m/foder er inkl. maks. 0,5 kg Rocky samt 1 kg havre. Fælles for alle boksordninger er halm samt facilitetskort desuden inkluderet. Ormekur skal gives af ejer hvert halve år, men gødningsprøverne for alle hestene skal foretages på samme tid. Såfremt man vælger at være en del af rideskolens ordning vedrørende gødningsprøver og ormekur vil dette opkræves per mail. Foder ud over maks. mængde afregnes til dagspris. Man skal på skift deltage i udmugning med maskine, strøning samt ud/indlukning og fodring i weekender og helligdage. Alle heste kommer på fold hver dag - afhængig af vejrforholdene. Ved enefold opkræves der yderligere kr. 250,00 pr. måned. Ejeren er ansvarlig for, at der på enefolden er vand tilgængeligt til hesten. I juli måned er det selvpasordning, og i denne måned vil der derfor blive fratrukket kr. 300 i juli måned ved de 4 boksordninger, eftersom man selv er ansvarlig for at passe sin hest. Der vil ikke blive fratrukket kr. 300 i juli måned fra prisen på sommergræs, idet der ikke er kalkuleret med, at klubben skal afholde udgifter til staldvagter i denne ordning. Ved salgsboks vil der pr. uge blive fratrukket kr. 75 i juli måned. Der opkræves 1 måneds boksleje i depositum ved første opkrævning.

Stor boks pr. mdr.

Kr. 1.400,00

Stor boks u/ foder pr. mdr.

Kr. 1.175,00

Lille boks pr. mdr.

Kr. 1.080,00

Lille boks u/ foder pr. mdr.

Kr. 1.000,00

Hø pr. mdr

Maks. 3,5kg:          kr. 150 pr. mdr.

Ml. 3,5 - 7 kg:         kr. 300 pr. mdr.

Ml. 7 - 10,5 kg:      kr. 450 pr. mdr.

Ml. 10,5 - 14 kg:    kr. 600 pr. mdr.

Salgsboks (Maks. salgsboks i 2 mdr.)

Kr. 500,00

(opkræves ugesvis,

hø koster kr. 100,00 pr. uge)

Sommergræs i juli og/eller evt. august

Kr. 600,00

Enefoldstillæg

Kr. 250,00

 

Betaling

Betaling sker 1 måned forud per mail.

Sker betaling ikke rettidigt pålægges et rykkergebyr på kr. 100,00 for fremsendelse af ny opkrævning.


Opsigelse af boks

Ønsker du at opsige din opstaldningskontrakt skal dette ske skriftligt til hellerideklub@gmail.com. Opsigelsesfristen er løbende måned + 1 måned, og vi gør ydermere opmærksom på, at man ikke får tilbagebetalt foder, halm, hø m.m., såfremt man flytter inden den endelige frist for fraflytning.

Opsigelsesfristen på facilitetskort er ligeledes løbende måned + 1 måned.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk