Vrenderupvej 40B, 6818 Årre, hellerideklub@gmail.com

Velkommen til Helle Rideklub, HERI

Ordinær generalforsamling

( Udsat på ubestemt tid )

 


 

Kære medlemmer

I indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Helle Rideklub torsdag den 26. marts 2020 kl. 18.30 i rytterstuen. ( Dette er udsat på ubestemt tid )

Dagsorden er som følger:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af årsrapport inkl. revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 • Se opslag nedenfor
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Anne er på valg – ønsker genvalg
 • Maria er på valg – ønsker genvalg
 1. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
 2. Valg af revisor og revisorsuppleant
 3. Valg til den selvejende institution, Helle Ridecenter
 4. Eventuelt

 

 

Jeg  ønsker at der bliver drøftet til Generalforsamling hvordan Heri fremadrettet  laver sine procedurer omkring syge heste i stalden, forebyggelse og handtering af syge heste

Procedurer , forebyggelse og retningslinjer


Efter sammentale med Ribe dyrlægerne som har taget Marshall prøver blev jeg gjord opmærksom gjord at bestyrelsen ikke har gjord synlig nok der er smittefare på hjemmesiden eller dørene


Er facilitesrytterne gjord opmærksom at vi har smittefare via mail ?

Jeg mangler en bestyrelse som tager ansvar synliggøre og går først og guider os i denne process

Og det vil jeg gerne klage over at det ikke er gjord godt nok

Og jeg ved der er flere medlemmer / opstalder der deler min holdning

Vh Christine Fyhn Jacobsen

 

 

Hej,

 
Jeg kan ikke helt gennemskue, hvad I mener med “forslag” til generalforsamlingen, om det også gælder emner til “diskussion”, men jeg fremsender i hvert fald et spørgsmål 
 
Hvad kom der ud af det spørgeskema I udsendte før jul, får vi en feedback på denne, og hvad gør I aktivt for at imødekomme medlemmernes besvarelser
 
 
Jan
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk