Vrenderupvej 40B, 6818 Årre, hellerideklub@gmail.com

Velkommen til Helle Rideklub, HERI

Ordinær generalforsamling

torsdag den 22. marts 2018 kl. 18.30


 

Kære medlemmer

I indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Helle Rideklub torsdag den 22. marts 2018 kl. 18.30 i rytterstuen.

Dagsorden er som følger:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af årsrapport inkl. revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 • Ingen indkomne forslag
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Anne er på valg – ønsker genvalg
 • Maria er på valg – ønsker genvalg
 1. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
 2. Valg af revisor og revisorsuppleant
 3. Valg til den selvejende institution, Helle Ridecenter
 4. Eventuelt

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk