Vrenderupvej 40B, 6818 Årre, hellerideklub@gmail.com

Velkommen til Helle Rideklub, HERI

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023


 

 

 

Kære medlemmer

 

I indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Helle Rideklub torsdag den 30. marts 2023 kl. 18.30 i rytterstuen.

 

Dagsorden er som følger:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af årsrapport inkl. revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 • Ingen indkomne forslag

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Kim er på valg - ønsker genvalg
 • Mona er på valg - ønsker genvalg 
 • Ditte er på valg - ønsker genvalg
 1. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
 2. Valg af revisor og revisorsuppleant
 3. Valg til den selvejende institution, Helle Ridecenter
 4. Eventuelt

 

 

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk