Vrenderupvej 40B, 6818 Årre, hellerideklub@gmail.com

Velkommen til Helle Rideklub, HERI

Fremtidssikring & modernisering af Helle Rideklub - herunder udvidelse af ridehal samt renovering af ridebaner

Projektet er støttet af EU: Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_da.htm


Vi holder træningsdag den 11. november - se mere her


 

Vil du høre mere om holdundervisning ved os?

Kontakt Anne Hansen på tlf. 26 81 48 51.

Interesseret i opstaldning? Kontakt Camilla

på tlf. 40 14 56 98 el. Anne på tlf. 26 81 48 51.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk